Spremljanje pedagoškega dela učiteljev PDF natisni

V pripravi je nov modul sistema Herkules, ki bo urejal področje spremljanja opravljanja pedagoškega dela in delovnega časa učiteljev .