Upravljanje zavodov PDF natisni

Področje vodenja, upravljanja zavodov in spremljanje sodelovnaja z ustanovitelji je vključeno v novem modulu, ki ga pripravljamo. Z njim bo načrtovanje in spremljanje poslovanja pregledno in hkrati kažipot, kako ravnati v času recesije.