Novice
Upravljanje zavodov PDF natisni

Področje vodenja, upravljanja zavodov in spremljanje sodelovnaja z ustanovitelji je vključeno v novem modulu, ki ga pripravljamo. Z njim bo načrtovanje in spremljanje poslovanja pregledno in hkrati kažipot, kako ravnati v času recesije.

 
Spremljanje pedagoškega dela učiteljev PDF natisni

V pripravi je nov modul sistema Herkules, ki bo urejal področje spremljanja opravljanja pedagoškega dela in delovnega časa učiteljev .

 
Sistem Herkules za vrtce PDF natisni

Ena izmed glavnih aktivnosti rzavoja sistema herkules je prilagoditev sistema za uporabo v vrtcih.

Več ...
 
Predstavitve e-Asistent PDF natisni

V okviru predstavitev in delavnic sistema Herkules načrtujemo vključitev modulov eAsistent.

Več ...
 
Predstavitve modulov Herkules PDF natisni

Konzorcij sistema Herkules načrtuje izvedbo delavnic za predstavitev modulov LDN in UPD.

Več ...